YILLARDIR EĞİTİME DESTEK SAĞLIYORUZ!

İhtiyaç Sahibi Olan Tüm Öğrencilerimizin Yanındayız.

Hizmet etmek, vakfetmek ve gönüllülük bir “yaşam biçimidir.”

Hizmetle geçen 0 Yıl

Merhaba;
Lises Vakfı’nın kuruluş çalışmaları 1996-1997 yıllarında 118-E Lions Federasyonu Başkan Yardımcısı seçilmemle beraber başladı. Federasyon kabine görevlileri ve Lions Kulüp başkanları ile hedefleri belirlemek amacıyla herkesin katkıda bulunduğu verimli toplantılar gerçekleştirdik.
Hepimizin arzusu tıpkı vakfın kuruluşundan bugünlere kadar geldiği gibi ana hedef olarak yapılan hizmetlerin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesiydi. Yaptığımız toplantılar ve fikir alışverişleri sonucunda sadece 118-E Lions Kulüpleri ve üyelerinden oluşan bir vakıf kurmaya karar verdik. Bugün diğer vakıflar tek ana iştigal alanında hizmet verebilirken LİSES VAKFI “Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hizmetler” olmak üzere üç ana alanda hizmet vermektedir.
Bu bağlamda emeği geçen başta Ln. Ayşegül Topdemir ve merhume Ln. Esen İbak olmak üzere tüm Lionlara ve Lions Kulüplerine teşekkürü borç bilirim.
Sevince...İşte hep böyle...
LİSES Vakfı Kurucu Başkanı
Sunday Bilgin

Misyonumuz!

Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hizmetler konusunda toplumda öncü bir vakıf olurken; bizi biz yapan Lion ve Leo enerjisinin ve hayallerinin, toplumun yararına olacak kalıcı hizmetlere dönüşmesine zemin oluşturmak

Vizyonumuz!

Toplumda hizmetleri ile bilinir, şeffaf ve hesap verebilir bir Vakıf olmak

Eğitim herkesin hakkı. Onlara Bir Şans Verelim